Algemene voorwaarden

OVERZICHT

ANNATA eenmanszaak

Address: Brink van Floris 5, 2641BT, Pijnacker, The Netherlands.

KvK: 65469038

VAT: NL254967383B01

M: +31 (0) 619977468

E: info@annata.nl

Deze website wordt beheerd door OpenCart. 

Door het bezoeken van onze site en / of het kopen bij ons, verbindt u met onze "Service" en gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden ("Terms of Service", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar wordt verwezen en / of beschikbaar is via een hyperlink. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief en zonder beperking gebruikers die kunnen bestaan uit surfers, leveranciers, klanten, handelaars en / of medewerkers van de inhoud.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voorafgaand aan het betreden of gebruiken van onze website. Door de toegang tot of bij het gebruiken van een deel van de site, gaat u akkoord door deze Algemene Voorwaarden gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan heeft u geen toegang tot de website of mag u geen gebruik maken van diensten. Indien deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, wordt de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of toepassingen, die worden toegevoegd aan de huidige winkel, zijn tevens onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden  te vernieuwen, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en / of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen.  Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot de website na de bekendmaking van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen.

SECTIE 1 - ONLINE WINKEL VOORWAARDEN

Door het gebruiken van deze voorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarige leeftijd heeft in uw staat of provincie van uw woonplaats of, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van uw woonplaats en u heeft uw toestemming gegeven aan een onder uw gezag vallende minderjarig om deze site te gebruiken.

U mag niet onze producten gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u, in het gebruik van onze service, wetten schenden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht).

U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard zenden.

Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden zal leiden tot een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan iedereen die om welke reden dan ook op elk gewenst moment.

U begrijpt dat uw inhoud (niet inclusief creditcardgegevens), ongecodeerd kan worden overgedragen en kan omvatten (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen en aanpassingen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Credit card informatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren van enig deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst of elk contact op de website via welke de dienst wordt verricht, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De titels die in deze overeenkomst zijn opgenomen, zijn alleen voor het gemak en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins aantasten.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie, beschikbaar gesteld op deze site, is niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden ingeroepen of worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire, nauwkeuriger, meer volledige of meer tijdige bronnen van informatie. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, per definitie, is niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde wijzigen, maar we hebben geen verplichting om enige informatie op onze site te vernieuwen.  U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te observeren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen van onze producten in de webshop zijn inclusief BTW. Derhalve kunnen deze prijzen variëren. 

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor op elk gewenst moment de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) te wijzigen of te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving op elk gewenst moment.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijs verandering, schorsing of stopzetting van de dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten zijn mogelijk in beperkte hoeveelheden en zijn onderhevig aan retouren of ruilen, volgens ons retour- en annuleringsbeleid.

We hebben alles in het werk gesteld om zo nauwkeurig mogelijk de kleuren en afbeeldingen van onze producten, die in de webshop staan, weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van enige kleur op uw beeldscherm nauwkeurig zal zijn. De kleur van het product dat u bestelt kan enigszins afwijken van het artikel weergegeven op de website. Dit komt door het kleurweergavevermogen van uw beeldscherm. Bovendien kunnen handgemaakte items kleine verschillen hebben met de weergegeven afbeelding. 

Wij behouden ons het recht, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. Wij kunnen dit recht uit te oefenen van geval tot geval. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken.  Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van producten zijn onderhevig aan veranderingen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar ons goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om de verkoop van een product te allen tijde te beëindigen. Een aanbod voor een product of dienst op deze site is nietig waar belemmerd.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal door u gekocht of verkregen zal aan uw verwachtingen voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - RECHT OP TERUGTREKKEN

- Bij aankoop van een product, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen. ANNATA eenmanszaak is toegestaan om de reden voor annulering te vragen, maar de klant is niet verplicht om de reden te vermelden. 

- Bovengenoemde periode van 14 dagen begint op de dag nadat het product door de klant of door iemand anders namens de klant is ontvangen. 

- Gedurende bovengenoemde termijn van 14 dagen, moet de klant het product en de verpakking met zorg te behandelen. Uitpakken van het product mag alleen worden gedaan om de aard en de kenmerken van het product te verkennen voor de besluitvorming. 

- Retourneren moet worden uitgevoerd met alle toebehoren en indien mogelijk in originele staat en verpakking. Voor meer informatie, lees ons Annulerings- en Retourbeleid.

- De klant moet alle kosten van het retourneren van het product naar ANNATA eenmanszaak dragen.

- ANNATA eenmanszaak zal elke restitutie geld binnen 2 tot 14 dagen na ontvangst van het retourartikelen uitvoeren. 

SECTIE 7 - JUISTHEID VAN FACTUREREN EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u plaatst bij ons te weigeren. We mogen, naar eigen goeddunken, aangeschafte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen onder meer gelden voor bestellingen geplaatst door of onder hetzelfde klantnummer, dezelfde creditcard, en / of bestellingen die hetzelfde facturatie- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een verandering maken of een bestelling annuleren, proberen wij u mogelijk te informeren door contact op te nemen via het e-mail- en / of factuuradres / telefoonnummer, dat op het moment dat de order is geplaatst is ingevuld. Wij behouden ons het recht voor bestellingen te beperken of te verhinderen, die, naar eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens voor alle aankopen in onze winkel te leveren. U stemt ermee in om direct uw account en andere informatie te updaten, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen als dat nodig is.

Voor meer details kunt u onze Retour- en Annuleringsvoorwaarden bekijken.

SECTIE 8 - OPTIONELE TOOLS (HULPMIDDELEN)

Wij kunnen u voorzien van toegang tot de tools van derden waarover wij geen controle over noch invloed op hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke instrumenten "zoals het is" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, toezeggingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van de optionele hulpprogramma's van derden.

Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen aangeboden via de site is geheel op eigen risico en inschatting en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en goedkeuring geeft aan de voorwaarden waaronder hulpmiddelen worden verstrekt door de desbetreffende externe leverancier (s).

We kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten aanbieden en / of functies via de website (met inbegrip van, de lancering van nieuwe instrumenten, producten en middelen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten zijn tevens onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 9 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde content, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materialen van derden omvatten.

Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden, die niet zijn aangesloten bij ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de behandeling of het evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, we garanderen niet en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele derden materialen of websites, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden hebben.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud, of enige andere transactie gedaan in verband met de websites van derden. Lees zorgvuldig het beleid en de voorwaarden van de derde partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, vorderingen, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 10 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE OPMERKINGEN

Indien, op ons verzoek, u bepaalde specifieke inzendingen(bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) verstuurt of zonder een verzoek van ons u uw creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of andere materialen te stuurt, online, via e-mail, per post, of anderszins (collectief, 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat wij, op elk moment, zonder beperking, elke opmerking van u aan ons mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anders gebruiken in elk medium. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn (1) Om een reactie vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud die naar ons eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of het intellectuele eigendom van welke partij of deze gebruiksvoorwaarden schendt te bewaken, te bewerken of te verwijderen.

U gaat ermee akkoord dat uw commentaar niet enig recht van een derde partij, waaronder het auteursrecht, merkenrecht, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrecht zal schenden. U stemt er verder mee dat uw commentaar geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten, of een computervirus of andere malware die op enige wijze effect zou kunnen hebben op de werking van de Dienst of gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of ons of derde partijen op andere wijze te misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en hun nauwkeurigheid, die u maakt. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

SECTIE 11 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Ons privacybeleid beheert uw inzending van persoonlijke gegevens via de webshop. Om ons privacybeleid te bekijken, Voor meer informatie, lees ons Privacy Statement.

SECTIE 12 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan, die typografische fouten, onjuistheden of weglatingen bevatten, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, transittijden en de beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren, en informatie te wijzigen of te actualiseren of bestellingen te annuleren, indien gegevens op de Dienst of op een verwante website onjuist is, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij zijn niet verplicht om te vernieuwen, te wijzigen of informatie te verduidelijken in de Dienst of op een verwante website, waaronder, zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen gespecificeerde bijgewerkte of vernieuwingsdatum moet worden toegepast in de Dienst of op een verwante website om aan te geven dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 13 - VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, is u het gebruik van de site of de inhoud ervan verboden: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om uit te voeren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) op alle internationale, federale, provinciale of nationale of regionale wetgeving, regels, wetten, of de plaatselijke verordeningen overtreden; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) te kwellen, mishandelen, beledigen, kwaad doen, belasteren, lasteren, kleineren, te intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code die zullen of kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of de werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of internet zullen beïnvloeden te uploaden of te verzenden; (h) te verzamelen of bij te houden van de persoonlijke gegevens van anderen; (i) om spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl, of scrape te versturen; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k)de echtheidskenmerken van de Dienst of gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of gerelateerde website voor het overtreden van een van de verboden gebruik te beëindigen.

SECTIE 14 - AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen, verklaren of beloven dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat van tijd tot tijd we de service kunnen verwijderen voor onbepaalde tijd of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik, de service op eigen risico is. De service en alle producten en diensten aan u geleverd door de dienst zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals het is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal OpenCart, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, de kosten van vervanging, of een soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten verkregen met behulp van de dienst, of voor enige andere claim met betrekking op enige wijze met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik van de dienst of enige geposte, verzonden of anderszins beschikbaar gestelde inhoud (of product)via de dienst, zelfs indien geadviseerd over hun mogelijkheden. Aangezien sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, in dergelijke landen of jurisdicties, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het zover maximaal is toegestaan door de wet.

SECTIE 15 - VRIJWARING

U gaat ermee akkoord OpenCart en ons moederbedrijf, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die ze op te nemen door middel van verwijzing, of uw schending van de wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 16 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar wordt bepaald, zal deze voorziening niettemin uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te worden gescheiden van deze Algemene Leveringsvoorwaarden, deze vaststelling doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 17 - OPZEGGING

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen die vóór de datum van beëindiging waren overeengekomen, overleven de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze wordt beëindigd door u of ons. U kunt deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde opzeggen door ons te informeren, dat u niet langer onze diensten wenst te gebruiken, of wanneer u wenst te stoppen met het gebruik van onze site.

Als u naar ons goeddunken faalt, of we vermoeden dat u gefaald heeft, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en u blijft aansprakelijk voor alle bedragen tot en met de datum van beëindiging; en / of op grond hiervan kan u de toegang ontzegd worden tot onze diensten (of een deel daarvan).

SECTIE 18 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het falen van ons tot uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal geen vrijstelling zijn van een dergelijk recht of bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels geplaatst door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst vormen de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen u en ons en de toepassing op uw gebruik van de Service, vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Leveringsvoorwaarden).

Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden mogen niet worden opgevat tegen de opstellende partij.

SECTIE 19 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren zullen vallen onder en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met Nederlands recht.

SECTIE 20 - WIJZIGING VAN VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden te vernieuwen, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en / of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot onze website of de dienst na de bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

SECTIE 21 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Leveringsvoorwaarden kunnen gericht worden aan info@annata.nl.