Disclaimer

1. Acceptatie van onze Voorwaarden

Door het bezoeken van de webshop ANNATA eenmanszaak; het bekijken, binnengaan of anderszins gebruiken van een van de diensten of informatie, die gecreëerd, verzameld, samengesteld ingediend bij ANNATA eenmanszaak, gaat u akkoord gebonden te zijn met de volgende Algemene Voorwaarden. U begrijpt, gaat ermee akkoord en erkent dat deze Voorwaarden een juridisch bindende overeenkomst vormen tussen u en ANNATA eenmanszaak en dat uw gebruik van ANNATA eenmanszaak uw volledige acceptatie van deze overeenkomst bevestigt.

2. Dienstverlening

U stemt ermee in en erkent dat ANNATA eenmanszaak heeft het recht om haar diensten aan te passen, te verbeteren of te staken naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u, zelfs als het kan leiden dat u geen toegang tot alle daargelegen informatie heeft. Bovendien gaat u ermee akkoord en erkent u dat ANNATA eenmanszaak heeft het recht om diensten aan u te leveren via dochterondernemingen of gelieerde entiteiten.

3. Eigendomsrechten

U erkent en gaat ermee akkoord dat ANNATA eenmanszaak bezittelijke en vertrouwelijke informatie, inclusief handelsmerken, dienstmerken en patenten, beschermd door intellectuele eigendomsrechten en internationale intellectuele eigendomsverdragen, kan bevatten. Onze content (tekst & foto's etc.) mag niet worden verkocht, gereproduceerd of verspreid worden zonder onze schriftelijke toestemming. Eventuele handelsmerken van derden, service-merken en logo's zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Alle verdere rechten die niet specifiek worden verleend, zijn voorbehouden.

4. Beëindiging van overeenkomst

De voorwaarden van deze overeenkomst zullen van toepassing blijven tot in de eeuwigheid totdat zij door een van beide partijen zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde om welke reden worden beëindigd. Voorwaarden die geldig blijven tot in de eeuwigheid zullen niet beïnvloed worden door de beëindiging van deze overeenkomst.

5. Afwijzing van garanties

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van ANNATA eenmanszaak is geheel op eigen risico en dat onze diensten worden verstrekt " zoals het is (acceptatie geleverde staat)" en "zoals beschikbaar". ANNATA eenmanszaak geeft geen expliciete of impliciete garanties, aantekeningen of voorstellingen met betrekking tot de werking van de ANNATA eenmanszaak website, informatie, inhoud, materialen of producten. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, en waarborgen dat de toegang tot of het gebruik van de dienst ononderbroken of vrij van fouten zijn of dat gebreken in de dienst zal worden gecorrigeerd.

6. Beperkte aansprakelijkheid

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat ANNATA eenmanszaak of een van haar dochterondernemingen of filialen in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade, of morele schade. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot de schade door winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering, zakelijke reputatie of goodwill, verlies van programma's of gegevens of andere immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de dienst of informatie te gebruiken of een permanente of tijdelijke stopzetting van dergelijke dienst of de toegang tot informatie, of het verwijderen of corruptie van enige inhoud of informatie, of het uitblijven van opslag van enige inhoud of informatie. De bovenstaande beperking is van toepassing ongeacht of ANNATA de hoogte is gesteld of had moeten zijn van de mogelijkheid tot dergelijke schade. In rechtsgebieden waar de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is de aansprakelijkheid van ANNATA eenmanszaak beperkt tot de maximale mate toegestaan door de wet.

7. Externe Content

ANNATA eenmanszaak kan hyperlinks naar inhoud van derden, reclame of websites bevatten. U erkent en gaat ermee akkoord dat ANNATA eenmanszaak niet verantwoordelijk is voor en geen reclame, producten of beschikbare bronnen onderschrijft van zulke middelen of websites.

8. Bevoegdheid

U begrijpt en gaat akkoord met de persoonlijke en exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het land, staat, provincie of gebied uitsluitend bepaald door ANNATA eenmanszaak om enige juridische kwesties, die voortvloeien uit deze overeenkomst of gerelateerd aan uw gebruik van ANNATA eenmanszaak, te lossen. Als de rechtbank die bevoegd is, stelt dat een bepaling van de overeenkomst ongeldig is, dan wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd en blijven de resterende Voorwaarden geldig.

9. Volledige overeenkomst

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de bovenstaande voorwaarden de gehele algemene overeenkomst tussen u en ANNATA eenmanszaak vormen. U kunt onderhevig zijn aan bijkomende voorwaarden wanneer u andere diensten, gelieerde diensten of inhoud van derden of materiaal gebruikt, aankoopt of toegang tot heeft. 

10. Wijzigingen in de Voorwaarden

ANNATA eenmanszaak behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen in onze Algemene worden effectief op de datum waarop ze worden geplaatst en uw voortgezette gebruik van ANNATA eenmanszaak na eventuele wijzigingen in voorwaarden zal uw akkoord betekenen en door hen gebonden te zijn.